کنتورهای هوشمند توس

کنتورهای هوشمند تجهیزاتی هستند که به صورت تکفاز یا سه فاز در سیستم های الکتریکی مقدار انرژی الکتریکی مصرف شده را همانند کنتورهای دیجیتالی اندازه گیری میکند

توضیحات

کنتور هوشمند و یا کنتورهای هوشمند توس یک دستگاه الکترونیکی است که اطلاعات مانند مصرف انرژی الکتریکی، سطوح ولتاژ، جریان و ضریب توان، و دیگر پارامترهای مرتبط را ثبت می‌کند. این دستگاه هوشمند اطلاعات را به منظور بهبود و گسترش درک از الگوهای مصرف به مصرف‌کننده ارائه می‌دهد و همچنین برای نظارت بر سیستم و صدور صورتحساب به مشتریان، اطلاعات موردنیاز را به شرکت‌های توزیع ارسال می‌کند.

کاربرد کنتورهای هوشمند توس

کنتورهای هوشمند، تجهیزاتی هستند که در سیستم‌های الکتریکی، به صورت تک‌فاز یا سه‌فاز، میزان انرژی الکتریکی مصرفی را با دقت همانند کنتورهای دیجیتال اندازه‌گیری می‌کنند و به صورت کیلو وات-کیلو وات‌ساعت نمایش می‌دهند. علاوه بر این، این کنتورهای هوشمند قابلیت برقراری ارتباط از راه دور با استفاده از سامانه و زیرساخت متناسب را دارند. به این ترتیب، امکان کنترل، برنامه‌ریزی، قرائت و همچنین عملیات قطع و وصل مجدد نیز در دسترس است.

مزایا کنتورهای هوشمند توس

استفاده از کنتورهای هوشمند بستر هوشمند سازی در شبکه های انرژی الکتریکی را به همراه استفاده و گسترش تولید پراکنده و کنترل گسترده و پیوسته را در شبکه به ارمغان میآورد.

کنتورهای هوشمند توس

کنتورهای هوشمند توس

مشخصات فنی اصلی کنتور هوشمند سه‌فاز فهام ۱ اتصال مستقیم مدل SM300 DC توس فیوز:

 1. اتصال:
  • قابلیت اتصال به سه‌فاز و اتصال غیر مستقیم.
 2. اندازه‌گیری:
  • قابلیت اندازه‌گیری انرژی اکتیو، راکتیو و ظاهری در چهار ربع و تعدادی تعرفه مختلف.
 3. ماژول مخابراتی:
  • دارای ماژول مخابراتی برای انتقال اطلاعات و قرائت از راه دور از طریق gsm/gprs.
 4. دقت و قابلیت اطمینان:
  • دقت اندازه‌گیری بالا و قابلیت اطمینان در انجام وظایف.
 5. مدیریت مصرف و کنترل:
  • امکان مدیریت مصرف و کنترل از راه دور.
 6. ثبت ماکزیمم دیماند:
  • قابلیت ثبت ماکزیمم دیماند در تعرفه‌های مختلف.
 7. مقاومت در برابر شرایط محیطی:
  • دارای بدنه مقاوم در برابر آتش، حرارات و اشعه ماوراء بنفش خورشیدی.
کنتورهای هوشمند توس

کنتورهای هوشمند توس

مشخصات فنی اصلی کنتور هوشمند سه‌فاز فهام ۱ اتصال مستقیم مدل SM300 DC توس فیوز:

 1. اتصال:
  • قابلیت اتصال به سه‌فاز و اتصال غیرمستقیم.
 2. اندازه‌گیری:
  • قابلیت اندازه‌گیری انرژی اکتیو، راکتیو و ظاهری در چهار ربع و تعدادی تعرفه.
 3. ماژول مخابراتی:
  • دارای ماژول مخابراتی جهت انتقال اطلاعات و قرائت از راه دور از طریق GSM/GPRS.
 4. دقت و قابلیت اطمینان:
  • دقت اندازه‌گیری بالا و قابلیت اطمینان در انجام وظایف.
 5. مدیریت مصرف و کنترل:
  • امکان مدیریت مصرف و کنترل از راه دور.
 6. ثبت ماکزیمم دیماند:
  • قابلیت ثبت ماکزیمم دیماند در تعرفه‌های مختلف.
 7. مقاومت در برابر شرایط محیطی:
  • دارای بدنه مقاوم در برابر آتش، حرارات، و اشعه ماوراء بنفش خورشیدی.

کنتور هوشمند توس  سه فاز اتصال اولیه

کنتور هوشمند توس  تک فاز