آموزش برق

سافت استارتر (Soft Starter) چیست و چه کاربردی دارد ؟ اینورتر VARIABLE FREQUENCY DRIVE یا که به صورت اختصار (VFD) نامیده می شود نوعی کنترل کننده دور و راه انداز موتور است، که با تغییر دادن فرکانس و ولتاژ اعمال شده به الکتروموتور، آن را به گردش در می آورد و یا آن را راه […]

اینورتر چیست ؟ اینورتر (VFD ) یا VARIABLE FREQUENCY DRIVE که به صورت اختصار (VFD ) نامیده می شود نوعی کنترل کننده دور و راه انداز موتور است. که با تغییر دادن فرکانس و ولتاژ اعمال شده بهالکتروموتورآن را به گردش در می آورد یا آن را راه اندازی میکند. نام های دیگر برایاینورتر(VFD ) […]