کنتور برق پیشرفته سه فاز Renan5000

کنتور برق پیشرفته سه فاز Renan5000

 

کنتور برق پیشرفته سه فاز Renan5000

 • کنتور سه فاز الکترونیکی چندتعرفه
 • امکان استفاده ونصب درنوع اتصال مستقیم بسته به کاربرد
 • جهت اندازه گیری مصارف انرژی اکتیو و راکتیو  وظاهری به صورت ورودی یاخروجی
 • نمایش مقادیر ولتاژ وجریان ومقادیر لحظه ی وضریب توان کلی وهمچنین برای هر فاز
 • کلاس دقت اندازه گیری1
 • محاسبه وثبت مصرف برق به صورت ضد تقلب (Anti Fraud)
 • مجهز به پورت RS485
 • مجهز به ترمینال ریلی
 • با امکان اندازه گیری ونمایش جریان وولتاژ لحظه ای
 • اندازه گیری وثبت ماکزیمم دیماند
 • اندازه گیری وثبت ساعت وتاریخ ماکزیمم دیماند
 • ریست ماکزیمم دیماند توسط نرم افزار وثبت تعداد دفعات صفرکردن آن
 • ثبت تاریخ وزمان صفرکردن ماکزیمم دیماند تابیست موردآخر
 • مجهز به تعرفه های مختلف جداول فصلی هفتگی روزانه
 • ثبت جداگانه برای روزهای تعطیل ثابت ومتغیر
 • تقسیم شبانه روز به بازه های مختلف تعرفه ای
 • دارای امکان تعویض باتری بدون نیاز به دسترسی داشتن به مدارات داخلی کنتور
 • عدم امکان بازکردن درپوش کنتور (جهت تقلب) بدون بروز آسیب ویا شکستگی مشهود
 • توانایی ذخیره مقادیر متغیر برنامه ریزی شده درکانل ها ومتعاقب آن پروفایل های مختلف باقابلیت تنظیم فواصل زمانی ثبت
 • دارای امکان ثبت رخدادها به همراه تعداددفعات، تاریخ وساعت (ازقبیل ارتباط با کنتور قطع برق، برنامه ریزی، بازشدن درپوش ترمینال و وضعیت باتری و…) در رجیسترهای مختلف همراه با تعداد دفعات وثبت بیست موردآخر همراه باتاریخ وزمان آن
 • قابل نصب درشرایط آب وهوایی مختلف
 • باساعت وتقویم شمسی
 • با امکان تغییر خودکارساعت وفصل بندی
 • انتخاب پارامترها جهت نمایش گردشی یا ازطریق دکمه
 • ذخیره اطلاعات دوره های قبل
 • امکان قرائت در قطعی برق
 • دارای امکانات مختلف جلوگیری ازدستکاری وتقلب
 • دارای کدحفاظتی نرم افزاری
 • قابل ارائه به صورت مجموعه کنتور، قاب وکلید مینیاتوری آماده نصب
 • دارای امکان ردیابی وشناسایی تغییرات وتنظیمات برروی کنتور