کنتور برق پیشرفته تکفاز Renan2000

عنواین داخلی

کنتور برق پیشرفته تکفاز Renan2000

 

کنتور برق پیشرفته تکفاز

  کنتور تکفاز الکترونیکی چند تعرفه مطابق با آخرین الزامات ابلاغ شده از سوی توانیر

    تنها کنتور تکفاز مجهز به دو سنسور شنت در ایران

    جهت اندازه گیری مصارف انرژی اکتیو

    دارای قابلیت اندازه گیری مصارف انرژی راکتیو

    دارای قابلیت اندازه گیری جریان نول 

    محاسبه و ثبت مصرف برق براساس جریان فاز یا جریان نول(هرکدام بزرگتربود)

    محاسبه و ثبت مصرف برق به صورت ضدتقلب(Anti Fraud)

    مجهز به پورت RS485

    مجهز به ترمینال ریلی

    با امکان اندازه گیری و نمایش جریان و ولتاژ لحظه ای

    اندازه گیری و ثبت ماکزیمم دیماند

    اندازه گیری و ثبت ساعت و تاریخ ماکزیمم دیماند .

    ریست ماکزیمم دیماند توسط نرم افزار و ثبت تعداد دفعات صفر کردن آن

     ثبت تاریخ و زمان صفر کردن ماکزیمم دیماند تا بیست مورد آخر

    مجهز به تعرفه های مختلف جداول فصلی هفتگی روزانه

     ثبت جداگانه برای روزهای تعطیل ثابت و متغیر

    تقسیم شبانه روز به بازه های مختلف تعرفه ای

    توانایی ذخیره مقادیر متغیر برنامه ریزی شده در کانل ها و متعاقب آن پروفایل های مختلف با قابلیت تنظیم فواصل زمانی ثبت

 دارای امکان ثبت رخدادها به همراه تعداد دفعات ، تاریخ و ساعت (از قبیل ارتباط با کنتور قطع برق ، برنامه ریزی ، بازشدن درپوش ترمینال و وضعیت باتری و …)در رجیسترهای مختلف همراه با تعداد دفعات و ثبت بیست مورد آخر همراه با تاریخ و زمان آن.

    دارای امکان تعویض باتری بدون نیاز به دسترسی داشتن به مدارات داخلی کنتور

    عدم امکان باز کردن درپوش کنتور (جهت تقلب ) بدون بروز آسیب و یا شکستگی مشهود

    قابل نصب در شرایط آب و هوایی مختلف

    مجهز به علامت نشانگر جهت انرژی بر روی صفحه نمایشگر

    با ساعت و تقویم شمسی

    با امکان تغییر خودکار ساعت و فصل بندی

    انتخاب پارامترها جهت نمایش گردشی یا از طریق دگمه

    ذخیره اطلاعات دوره های قبل

    امکان قرائت در بی برقی

    دارای  امکانات مختلف جلوگیری از دستکاری و تقلب

    دارای کد حفاظتی نرم افزاری

    قابل ارائه به صورت مجموعه کنتور ، قاب و کلید مینیاتوری آماده نصب

    دارای امکان ردیابی و شناسایی تغییرات و تنظیمات بر روی کنتور

کنتور برق پیشرفته تکفاز