کنتور برق هوشمند تکفاز Saman2000

عنواین داخلی

کنتور برق هوشمند تکفاز Saman2000

کنتور برق هوشمند

مشخصات کنتور برق هوشمند تکفاز

 • کنتور تک فاز هوشمند مطابق باآخرین الزامات طرح فهام

 • جهت اندازه گیری مصارف انرژی اکتیو و راکتیو ورودی وخروجی پوشش دهنده چهارناحیه انرژی

 • نمایش مقادیر ولتاژ وجریان ومقادیر لحظه ی وضریب توان

 • دارای قابلیت اندازه گیری جریان نول

 • محاسبه وثبت مصرف برق براساس جریان فاز یاجریان نول (هر کدام بزرگتر بود)

 • محاسبه وثبت مصرف برق به صورت ضد تقلب (Anti Fraud)

 • کلاس دقت اندازه گیری 1

 • مجهز به یک پورت RS485 همچنین یک پورت دیگر RS485  پشتیبان

 • در تطبیق باپروتکل ارتباطی COSEM/DLMS

 • دارای قابلیت ارتقای نرم افزار کنتور به صورت محلی یا ازراه دور

 • امنیت بالا بابکارگیری امنیت سخت افزاری به صورت رمز گذاری/رمز گشایی

 • مجهز به رله 100 آمپر داخلی قطع بار باعملکرد محلی و ازراه دور

 • مجهز به انواع مودم های مخابراتی که به صورت ماژول به سهولت قابل تعویض میباشد

 • دارای پورت مستقل جهت ارتباط با سایر کنتورهای برق، آب و گاز

 • دارای پورت ارتباطی جهت پشتیبانی نمایشگر سمت مشترک جهت دراختیار قراردادن اطلاعات مفید درراستای مدیریت مصرف

 • دارای قابلیت اندازه گیری، تشخیص وثبت وقایع مربوط به پارامترهای کیفیت توان شبکه

 • تعداد رجیسترهای زیاد باظرفیت بالا برای ثبت مقادیر انرژی انداره گیری شده

 • اندازه گیری وثبت ماکزیمم دیماند

 • اندازه گیری وثبت ساعت وتاریخ ماکزیمم دیماند

 • ریست ماکزیمم دیماند توسط نرم افزار وثبت تعداد دفعات صفرکردن آن

 • ثبت تاریخ وزمان صفر کردن ماکزیمم دیماند تابیست مورد آخر

 • دارای قابلیت تعریف پارامترهای کنترل دیماند(توان) برای وضعیت نرمال واضطراری بطور مجزا وفعال یا غیرفعال سازی آن به صورت محلی و ازراه دور

 • مجهز به تعرفه های مختلف جداول فصلی هفتگی روزانه

 • دارای جدول تعرفه اصلی وجدول تعرفه غیرفعال

 • ثبت جداگانه برای روزهای تعطیل ثابت ومتغیر

 • تقسیم شبانه روزبه بازه های مختلف تعرفه ای

 • توانایی ذخیره مقادیر متغیر برنامه ریزی شده درکانال ها ومتعاقب آن پروفایل های مختلف باقابلیت تنظیم فواصل زمانی ثبت

 • دارای امکان ثبت رخدادها به همراه تعداد دفعات، تاریخ وساعت (از قبیل ارتباط با کنتور قطع برق، برنامه ریزی، بازشدن درپوش ترمینال و وضعیت باتری و…) در رجیسترهای مختلف همراه باتعداد دفعات وثبت موارد رخداد همراه باتاریخ وزمان آن

 • قابل نصب درشرایط آب وهوایی مختلف

 • باساعت وتقویم شمسی

 • باامکان تغییر خودکار ساعت وفصل بندی

 • انتخاب پارامترها جهت نمایش گردشی یا ازطریق دکمه

 • ذخیره اطلاعات دوره های قبل

 • امکان قرائت در قطعی برق

 • دارای امکانات مختلف جلوگیری ازدستکاری وتقلب دارای کدحفاظتی نرم افزاری