کنتور برق الکترونیکی سه فاز Ace5000

عنواین داخلی

کنتور برق الکترونیکی سه فاز Ace5000

 

کنتور برق الکترونیکی سه فاز

 

 

 • کنتور سه فاز الکترونیکی چندتعرفه

 • امکان استفاده ونصب در دونوع اتصال مستقیم واتصال از طریق ترانس بسته به کاربرد

 • اندازه گیری ماکزیمم دیماند به روشهای مختلف انعطاف پذیر

 • جهت اندازه گیری مصارف انرژی اکتیو وراکتیو به صورت ورودی یا خروجی درمقادیر مصرف بالا با امکان نصب واتصال ازطریق ترانس

 • کلاس دقت اندازه گیری1

 • دارای قابلیت Load Profile برای جهت دوازده کانال بازمان قابل تنظیم 1 تا 60 دقیقه

 • اندازه گیری پارامترهای شبکه ازقبیل ضریب قدرت توان لحظه ای ولتاژ جریان ومقدار بیشینه آن دردوره قرائت

 • با امکان اندازه گیری ونمایش جریان وولتاژ لحظه ای

 • درتطبیق باپروتکل ارتباطی COSEM/DLMS

 • نمایش تعداددفعات تخطی ودفعات معکوس شدن انرژی برروی نمایشگر

 • قابل نصب درشرایط آب وهوایی مختلف

 • باساعت وتقویم شمسی

 • با امکان تغییرخودکار ساعت وفصل بندی

 • انتخاب پارامترها جهت نمایش گردشی یا ازطریق دکمه

 • ذخیره اطلاعات دوره های قبل

 • امکان قرائت در صورت بی برقی

 • دارای امکانات مختلف ضدتقلب ازجمله نشانگر بازشدن درپوش ترمینال کنتور و ثبت شناسه های تنظیم کار واندازه گیری انرژی دروضعیت ضدتقلب

 • دارای کدحفاظتی نرم افزاری

 • دارای امکان تعویض باتری بدون نیازبه دسترسی داشتن به مدارات داخلی کنتور

 • عدم امکان بازکردن درپوش کنتور (جهت تقلب) بدون بروز آسیب و یاشکستگی مشهود

 • قابل ارائه به صورت مجموعه کنتور، قاب وکلید مینیاتوری آماده نصب

 • دارای امکان ثبت رخدادها به همراه تعداد دفعات، تاریخو ساعت (قطع برق، برنامه ریزی، قرائت بازشدن درپوش ترمینال)

 • کنتور برق الکترونیکی سه فاز Ace5000

 • کنتور برق الکترونیکی سه فاز

 • ذخیره اطلاعات دوره های قبل

 • امکان قرائت در صورت بی برقی

 • دارای امکانات مختلف ضدتقلب ازجمله نشانگر بازشدن درپوش ترمینال کنتور و ثبت شناسه های تنظیم کار واندازه گیری انرژی دروضعیت ضدتقلب

 • دارای کدحفاظتی نرم افزاری

 • راهنمای نحوه قرائت کنتورهای دیجیتالی

 • انواع کنتور برق