کنتور برق الکترونیکی سه فاز Ace5000

کنتور برق الکترونیکی سه فاز Ace5000

 این محصول کنتور برق الکترونیکی سه فاز Ace5000 یک وسیله مهم و ضروری در سیستم‌های اندازه‌گیری مصرف انرژی است که به طور خاص برای مصارف صنعتی، تجاری و مسکونی طراحی شده است. این کنتور امکانات فراوانی را فراهم کرده است که برخی از ویژگی‌های آن عبارتند از:

کنتور برق الکترونیکی سه فاز Ace5000

کنتور برق الکترونیکی سه فاز Ace5000

کنتور برق الکترونیکی سه فاز Ace5000

 • کنتور سه فاز الکترونیکی چندتعرفه
 • امکان استفاده ونصب در دونوع اتصال مستقیم واتصال از طریق ترانس بسته به کاربرد
 • اندازه گیری ماکزیمم دیماند به روشهای مختلف انعطاف پذیر
 • جهت اندازه گیری مصارف انرژی اکتیو وراکتیو به صورت ورودی یا خروجی درمقادیر مصرف بالا با امکان نصب واتصال ازطریق ترانس
 • کلاس دقت اندازه گیری1
 • دارای قابلیت Load Profile برای جهت دوازده کانال بازمان قابل تنظیم 1 تا 60 دقیقه
 • اندازه گیری پارامترهای شبکه ازقبیل ضریب قدرت توان لحظه ای ولتاژ جریان ومقدار بیشینه آن دردوره قرائت
 • با امکان اندازه گیری ونمایش جریان وولتاژ لحظه ای
 • درتطبیق باپروتکل ارتباطی COSEM/DLMS
 • نمایش تعداددفعات تخطی ودفعات معکوس شدن انرژی برروی نمایشگر
 • قابل نصب درشرایط آب وهوایی مختلف
 • باساعت وتقویم شمسی
 • با امکان تغییرخودکار ساعت وفصل بندی
 • انتخاب پارامترها جهت نمایش گردشی یا ازطریق دکمه
 • ذخیره اطلاعات دوره های قبل
 • امکان قرائت در صورت بی برقی
 • دارای امکانات مختلف ضدتقلب ازجمله نشانگر بازشدن درپوش ترمینال کنتور و ثبت شناسه های تنظیم کار واندازه گیری انرژی دروضعیت ضدتقلب
 • دارای کدحفاظتی نرم افزاری
 • دارای امکان تعویض باتری بدون نیازبه دسترسی داشتن به مدارات داخلی کنتور
 • عدم امکان بازکردن درپوش کنتور (جهت تقلب) بدون بروز آسیب و یاشکستگی مشهود
 • قابل ارائه به صورت مجموعه کنتور، قاب وکلید مینیاتوری آماده نصب
 • دارای امکان ثبت رخدادها به همراه تعداد دفعات، تاریخو ساعت (قطع برق، برنامه ریزی، قرائت بازشدن درپوش ترمینال)
 • کنتور برق الکترونیکی سه فاز Ace5000
 • کنتور برق الکترونیکی سه فاز
 • ذخیره اطلاعات دوره های قبل
 • امکان قرائت در صورت بی برقی
 • دارای امکانات مختلف ضدتقلب ازجمله نشانگر بازشدن درپوش ترمینال کنتور و ثبت شناسه های تنظیم کار واندازه گیری انرژی دروضعیت ضدتقلب
 • دارای کدحفاظتی نرم افزاری
 • راهنمای نحوه قرائت کنتورهای دیجیتالی
 • انواع کنتور برق