کنتور برق الکترونیکی تکفازEvan1010

کنتور برق الکترونیکی تکفازEvan1010

 

کنتور برق الکترونیکی تکفاز

 • کنتور تکفاز الکترونیکی چند تعرفه مطابق با آخرین الزامات ابلاغ شده ازسوی توانیر
 • با امکان قرائت ازراه دور ازطریق فرستنده گیرنده امواج رادیویی در باند فرکانسی آزاد
 • جهت اندازه گیری مصارف انرژی اکتیو وراکتیو وظاهری
 • با امکان اندازه گیری ونمایش جریان وولتاژ لحظه ای
 • اندازه گیری وثبت ماکزیمم دیماند
 • اندازه گیری وثبت ساعت وتاریخ ماکزیمم دیماند
 • ریست ماکزیمم دیماند توسط نرم افزار وثبت تعداد دفعات صفر کردن آن
 • ثبت تاریخ وزمان صفر کردن ماکزیمم دیماند تابیست موردآخر
 • مجهز به تعرفه های مختلف جداول فصلی هفتگی روزانه
 • ثبت جداگانه برای روزهای تعطیل ثابت ومتغیر
 • تقسیم شبانه روزبه بازه های مختلف تعرفه ای
 • توانایی ذخیره مقادیر متغیر برنامه ریزی شده درکانل ها ومتعاقب آن پروفایل های مختلف باقابلیت تنظیم فواصل زمانی ثبت
 • دارای امکان ثبت رخدادها به همراه تعداد دفعات، تاریخ وساعت (از قبیل ارتباط با کنتور قطع برق، برنامه ریزی، بازشدن درپوش ترمینال ووضعیت باتری و…) در رجیسترهای مختلف همراه باتعداد دفعات وثبت بیست مورد آخر همراه باتاریخ وزمان آن
 • دارای امکان تعویض باتری بدون نیاز به دسترسی داشتن به مدارات داخلی کنتور
 • عدم امکان باز کردن درپوش کنتور (جهتتقلب) بدون بروز آسیب ویا شکستگی مشهود
 • قابل نصب درشرایط آب وهوایی مختلف
 • باساعت وتقویم شمسی
 • با امکان تغییر خودکار ساعت وفصل بندی
 • انتخاب پارامترها جهت نمایش گردشی یا ازطریق دکمه
 • مجهز به نورپشت زمینه برای صفحه نمایشگر
 • ذخیره اطلاعات دوره های قبل
 • امکان قرائت در قطعی برق
 • دارای امکانات مختلف ضدتقلب
 • دارای کدحفاظتی نرم افزاری
 • قابل ارائه به صورت مجموعه کنتور، قاب وکلیدمینیاتوری آماده نصب
 • دارای امکان ردیابی وشناسایی تغییرات وتنظیمات برروی کنتور