کنتور برق پیشرفته تکفاز Renan2000

کنتور برق پیشرفته تکفاز Renan2000

 

کنتور برق پیشرفته تکفاز

  کنتور تکفاز الکترونیکی چند تعرفه مطابق با آخرین الزامات ابلاغ شده از سوی توانیر

*    تنها کنتور تکفاز مجهز به دو سنسور شنت در ایران

*    جهت اندازه گیری مصارف انرژی اکتیو

*    دارای قابلیت اندازه گیری مصارف انرژی راکتیو

*    دارای قابلیت اندازه گیری جریان نول 

*    محاسبه و ثبت مصرف برق براساس جریان فاز یا جریان نول(هرکدام بزرگتربود)

*    محاسبه و ثبت مصرف برق به صورت ضدتقلب(Anti Fraud)

*    مجهز به پورت RS485

*    مجهز به ترمینال ریلی

*    با امکان اندازه گیری و نمایش جریان و ولتاژ لحظه ای

*    اندازه گیری و ثبت ماکزیمم دیماند

*    اندازه گیری و ثبت ساعت و تاریخ ماکزیمم دیماند .

*    ریست ماکزیمم دیماند توسط نرم افزار و ثبت تعداد دفعات صفر کردن آن

*     ثبت تاریخ و زمان صفر کردن ماکزیمم دیماند تا بیست مورد آخر

*    مجهز به تعرفه های مختلف جداول فصلی هفتگی روزانه

*     ثبت جداگانه برای روزهای تعطیل ثابت و متغیر

*    تقسیم شبانه روز به بازه های مختلف تعرفه ای

*    توانایی ذخیره مقادیر متغیر برنامه ریزی شده در کانل ها و متعاقب آن پروفایل های مختلف با قابلیت تنظیم فواصل زمانی ثبت

* دارای امکان ثبت رخدادها به همراه تعداد دفعات ، تاریخ و ساعت (از قبیل ارتباط با کنتور قطع برق ، برنامه ریزی ، بازشدن درپوش ترمینال و وضعیت باتری و …)در رجیسترهای مختلف همراه با تعداد دفعات و ثبت بیست مورد آخر همراه با تاریخ و زمان آن.

*    دارای امکان تعویض باتری بدون نیاز به دسترسی داشتن به مدارات داخلی کنتور

*    عدم امکان باز کردن درپوش کنتور (جهت تقلب ) بدون بروز آسیب و یا شکستگی مشهود

*    قابل نصب در شرایط آب و هوایی مختلف

*    مجهز به علامت نشانگر جهت انرژی بر روی صفحه نمایشگر

*    با ساعت و تقویم شمسی

*    با امکان تغییر خودکار ساعت و فصل بندی

*    انتخاب پارامترها جهت نمایش گردشی یا از طریق دگمه

*    ذخیره اطلاعات دوره های قبل

*    امکان قرائت در بی برقی

*    دارای  امکانات مختلف جلوگیری از دستکاری و تقلب

*    دارای کد حفاظتی نرم افزاری

*    قابل ارائه به صورت مجموعه کنتور ، قاب و کلید مینیاتوری آماده نصب

*    دارای امکان ردیابی و شناسایی تغییرات و تنظیمات بر روی کنتور

کنتور برق پیشرفته تکفاز